Bewindvoering

www.vanhuisstedenadministraties.nl huissteden@produra.nl

Bewindvoering

 

Naast mijn werkzaamheden binnen het administratiekantoor ben ik ook werkzaam als bewindvoerder. Bewindvoering is erop gericht om de financiële belangen te behartigen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om dit zelf te doen. Oorzaken hiervan kunnen lichamelijke en/of psychosociale redenen zijn.

Een bewindvoerder kan een partner of een naast familielid zijn. Als deze niet aanwezig is, of de kennis op financieel gebied ontbreekt, kan ik deze rol vervullen. In alle gevallen beslist de kantonrechter. Er dient dan ook altijd een verzoek te worden ingediend via de rechtbank.

De bewindvoerder zorgt onder andere voor:

· Afhandelen van de post (alle post komt op het adres van de bewindvoerder).

· Betalen van vaste lasten en aanvragen van voorzieningen.

· Financieel beheer, waaronder de dagelijkse uitgaven en uitgaven van persoonlijke aard, zoals kleding en vakantie.

· Afhandeling van belastingaangiften.

· Het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huur- zorg- en kinderopvangtoeslag en eventueel persoonsgeboden budget (PGB).

Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af bij de rechtbank betreffende het gevoerde financiële beleid.

Voor de bewindvoering gelden andere tarieven. Deze zijn vastgesteld en goedgekeurd door de rechtbank. Op het ogenblik bedraagt het tarief voor bewindvoering € 660 per jaar. Dit is inclusief € 80 onkostenvergoeding maar exclusief 21% BTW.

Indien bij de cliënt de middelen ontbreken om aan deze financiële verplichting te voldoen, doet de bewindvoerder een beroep op de bijzondere bijstand bij de gemeente waar deze is ingeschreven.

 

 

Copyright ® 2015 vanhuisstedenadministraties.nl

Store timings:

Monday to Friday: 9AM to 10PM

Saturday: 9AM to 12 PM

Sunday: Closed